MÁY MÓC THIẾT BỊ >> ĐÈN, ĐỒNG HỒ

Bình oxy

Bình oxy

Mã sản phẩm
BOXY
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Công ty cổ phần thiết bị y tế Bảo Anh
Đơn vị tính:
Chiếc
Giá bán: 750,000 đ

Mã sản phẩm
BOXY
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Công ty cổ phần thiết bị y tế Bảo Anh
Đơn vị tính:
Chiếc