VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO >> DÂY CHUYỀN

Dây truyền dịch B/Braun

Dây truyền dịch B/Braun

Mã sản phẩm
DTBB
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Đức
Đơn vị tính:
Cái
Giá bán: 12,000 đ

Mã sản phẩm
DTBB
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Đức
Đơn vị tính:
Cái