VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO >> GIẤY CÁC LOẠI

Giấy điện tim 3 cần tập

Giấy điện tim 3 cần tập

Mã sản phẩm
GĐT03T
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Malaysia
Đơn vị tính:
Cuộn
Giá bán: 18,000 đ

Mã sản phẩm
GĐT03T
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Malaysia
Đơn vị tính:
Cuộn