VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO >> GIẤY CÁC LOẠI

Giấy siêu âm Sony màu UPC 110S

Giấy siêu âm Sony màu UPC 110S

Mã sản phẩm
GSA21S
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Đơn vị tính:
Cuộn
Giá bán: 150,000 đ

Mã sản phẩm
GSA21S
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Đơn vị tính:
Cuộn