VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO >> MŨ, GĂNG, KHẨU TRANG

Khẩu trang giấy chưa tiệt trùng

Khẩu trang giấy chưa tiệt trùng

Mã sản phẩm
KTGIAYVC
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam/Trung Quốc
 
Giá bán: 20,000 đ

Mã sản phẩm
KTGIAYVC
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam/Trung Quốc