VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO >> TEST, HÓA CHẤT SINH HÓA, ỐNG NGHIỆM

Lam kính TQ

Lam kính TQ

Mã sản phẩm
LAMK
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Đơn vị tính:
Hộp
 
 
Giá bán: 20,000 đ

Mã sản phẩm
LAMK
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Đơn vị tính:
Hộp