MÁY MÓC THIẾT BỊ >> MÁY ĐIỆN TIM

Máy điện tim 3 cần Nihonkohden ECG - 9620

Máy điện tim 3 cần Nihonkohden ECG - 9620

Mã sản phẩm
ECG9620
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Nhật Bản
Đơn vị tính:
Chiếc
Giá bán: 35,500,000 đ

Mã sản phẩm
ECG9620
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Nhật Bản
Đơn vị tính:
Chiếc