MÁY MÓC THIẾT BỊ >> MÁY SINH HÓA MÁU

Máy sinh bán hóa tự động Lap5

Máy sinh bán hóa tự động Lap5

Mã sản phẩm
LAP5
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Trung Quốc
Đơn vị tính:
Chiếc
Giá bán: 32,000,000 đ

Mã sản phẩm
LAP5
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Trung Quốc
Đơn vị tính:
Chiếc