THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH >> MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT

Máy thử đường huyết Onetouch Ultra 2 Hộp 25 que

Máy thử đường huyết Onetouch Ultra 2 Hộp 25 que

Mã sản phẩm
OnetouchUltra2
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Mỹ
Đơn vị tính:
Chiếc
Giá bán: 1,500,000 đ

Mã sản phẩm
OnetouchUltra2
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Mỹ
Đơn vị tính:
Chiếc