MÁY MÓC THIẾT BỊ >> MÁY THỬ NƯỚC TIỂU

Máy thử nước tiểu Uritest - 50

Máy thử nước tiểu Uritest - 50

Mã sản phẩm
URITEST50
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Đức
Đơn vị tính:
Chiếc
Giá bán: 9,000,000 đ

Mã sản phẩm
URITEST50
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Đức
Đơn vị tính:
Chiếc