THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH >> MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT

Máy trợ thính HA-20DX

Máy trợ thính HA-20DX

Mã sản phẩm
HA-20DX
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Nhật Bản
Đơn vị tính:
Chiếc
Giá bán: 1,000,000 đ

Mã sản phẩm
HA-20DX
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Nhật Bản
Đơn vị tính:
Chiếc