THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH >> MÁY XÔNG KHÍ DUNG

Máy xông mũi họng NE-C801

Máy xông mũi họng NE-C801

Mã sản phẩm
NE-C801
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Nhật Bản
Đơn vị tính:
Chiếc
 
 
Giá bán: 790,000 đ

Mã sản phẩm
NE-C801
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Nhật Bản
Đơn vị tính:
Chiếc