THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH >> NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ

MC-246

MC-246

Mã sản phẩm
MC-246
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Nhật Bản
Đơn vị tính:
Chiếc
Giá bán: 60,000 đ

Mã sản phẩm
MC-246
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Nhật Bản
Đơn vị tính:
Chiếc
BẢO HÀNH 2 NĂM