THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH >> MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT

Omron HGM-112

Omron HGM-112

Mã sản phẩm
OmronHEA-221
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Nhật Bản
Đơn vị tính:
Chiếc
Giá bán: 880,000 đ

Mã sản phẩm
OmronHEA-221
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Nhật Bản
Đơn vị tính:
Chiếc