THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH >> MÁY ĐO HUYẾT ÁP BẮP TAY

Tai nghe 2 dây

Tai nghe 2 dây

Mã sản phẩm
TN2DAY
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Nhật Bản
Đơn vị tính:
Chiếc
Giá bán: 300,000 đ

Mã sản phẩm
TN2DAY
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Nhật Bản
Đơn vị tính:
Chiếc