VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO >> TEST, HÓA CHẤT SINH HÓA, ỐNG NGHIỆM

Test thử HIV

15,000 đ

Test thử HIV

Test thử Viêm gan B ( HBsAG)

6,000 đ

Test thử Viêm gan B ( HBsAG)

Test thử viêm gan C (HCV)

9,300 đ

Test thử viêm gan C (HCV)

Test thử Giang Mai

9,500 đ

Test thử Giang Mai

Test thử ma tuý

6,000 đ

Test thử ma tuý

Test thử HIV Abbott

30,000 đ

Test thử HIV Abbott

Test thử Lao

16,000 đ

Test thử Lao

Test thử Viêm gan B ( Abbott)

30,000 đ

Test thử Viêm gan B ( Abbott)

Test ung thư phổi CEA

11,000 đ

Test ung thư phổi CEA