THIẾT BỊ INOX BỆNH VIỆN

Nạng chống INOX

90,000 đ

Nạng chống INOX

Xe đẩy đồ vải

1,650,000 đ

Xe đẩy đồ vải

Xe đẩy đồ bẩn

2,000,000 đ

Xe đẩy đồ bẩn

Bàn tiểu phẫu 3 khúc

1,250,000 đ

Bàn tiểu phẫu 3 khúc

Ghế chờ bệnh nhân

1,500,000 đ

Ghế chờ bệnh nhân

Bàn đón bé inox

950,000 đ

Bàn đón bé inox

Bàn làm rốn

1,150,000 đ

Bàn làm rốn

Tủ inox thường

1,800,000 đ

Tủ inox thường

Giường inox bệnh nhân 1 tay quay

2,800,000 đ

Giường inox bệnh nhân 1 tay quay