THIẾT BỊ INOX BỆNH VIỆN

Xe đẩy cấp cứu

2,100,000 đ

Xe đẩy cấp cứu

Cáng sắt cấp cứu

300,000 đ

Cáng sắt cấp cứu

Cáng Inox

1,100,000 đ

Cáng Inox

Giường Inox bệnh nhân

1,540,000 đ

Giường Inox bệnh nhân

Giường nhi

1,200,000 đ

Giường nhi

Giường 2 tay quay

3,050,000 đ

Giường 2 tay quay

Giường dát Inox có bánh xe

1,790,000 đ

Giường dát Inox có bánh xe

Bàn tít

400,000 đ

Bàn tít