THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH

HEM-7120

670,000 đ

HEM-7120

HEM-8712

620,000 đ

HEM-8712

HEM-7280T

2,320,000 đ

HEM-7280T

Omron JPN1

1,320,000 đ

Omron JPN1

HEM-4030

520,000 đ

HEM-4030

Xe lăn thường

1,100,000 đ

Xe lăn thường

Xe lăn thường có bô

1,600,000 đ

Xe lăn thường có bô

Xe lăn có bô ngả

2,200,000 đ

Xe lăn có bô ngả

Omron HGM-112

880,000 đ

Omron HGM-112