THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH

HEM-6221

1,310,000 đ

HEM-6221

Tai nghe 2 dây

300,000 đ

Tai nghe 2 dây

Máy đo huyết áp Trung Quốc

180,000 đ

Máy đo huyết áp Trung Quốc

Máy đo huyết áp ALK2

380,000 đ

Máy đo huyết áp ALK2

Huyết áp thuỷ ngân

900,000 đ

Huyết áp thuỷ ngân