THIẾT BỊ INOX BỆNH VIỆN >> BÀN

Xe đẩy máy điện tim

0 đ

Xe đẩy máy điện tim

Bàn tiểu phẫu 3 khúc

0 đ

Bàn tiểu phẫu 3 khúc

Bàn đón bé inox

0 đ

Bàn đón bé inox

Bàn làm rốn

0 đ

Bàn làm rốn

Bàn đẻ

0 đ

Bàn đẻ

Bàn khám phụ khoa

0 đ

Bàn khám phụ khoa

Bàn khám bệnh inox

0 đ

Bàn khám bệnh inox

Bàn đẩy tiêm 2 tầng

0 đ

Bàn đẩy tiêm 2 tầng

Bàn đẩy tiêm 3 tầng

0 đ

Bàn đẩy tiêm 3 tầng