VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO >> MỠ SIÊU ÂM, KY

K-Y Bôi trơn

70,000 đ

K-Y Bôi trơn

Mỡ điện tim

45,000 đ

Mỡ điện tim

Điện cực dán điện tim

2,500 đ

Điện cực dán điện tim

Mỡ siêu âm Canada

190,000 đ

Mỡ siêu âm Canada

Mỡ siêu âm Korea

90,000 đ

Mỡ siêu âm Korea