THIẾT BỊ INOX BỆNH VIỆN

Giường khám bệnh sắt sơn tĩnh điện

0 đ

Giường khám bệnh sắt sơn tĩnh điện

Giường nhựa ABS nâng đầu

0 đ

Giường nhựa ABS nâng đầu

Giường 1 tay quay sắt sơn tĩnh điện

0 đ

Giường 1 tay quay sắt sơn tĩnh điện

Giường 2 tay quay sắt sơn tĩnh điện

0 đ

Giường 2 tay quay sắt sơn tĩnh điện

Giường điện đa năng

0 đ

Giường điện đa năng

Giường 3 tay quay sắt sơn tĩnh điện

0 đ

Giường 3 tay quay sắt sơn tĩnh điện

Ga giường bệnh nhân

0 đ

Ga giường bệnh nhân

Xe đẩy máy điện tim

0 đ

Xe đẩy máy điện tim

Xe đẩy bình oxy

0 đ

Xe đẩy bình oxy