VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

Đầu côn xanh

0 đ

Đầu côn xanh

Ông nghiệm Natri Citrat

0 đ

Ông nghiệm Natri Citrat

Ống nghiệm Heparin

0 đ

Ống nghiệm Heparin

Lọ đựng bệnh phẩm

0 đ

Lọ đựng bệnh phẩm

film xQuang Agfa 30x40

1,450,000 đ

film xQuang Agfa 30x40

film xQuang agfa 24x30

850,000 đ

film xQuang agfa 24x30

film xQuang agfa 18x24

550,000 đ

film xQuang agfa 18x24

Cassette 30x40

650,000 đ

Cassette 30x40

Cassette 24x30

550,000 đ

Cassette 24x30