THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH

Máy trợ thính không dây RIONET HM-04

3,200,000 đ

Máy trợ thính không dây RIONET HM-04

Máy trợ thính không dây RIONET HB-23P

1,780,000 đ

Máy trợ thính không dây RIONET HB-23P

Máy trợ thính RIONET dây đeo HA20-DX

930,000 đ

Máy trợ thính RIONET dây đeo HA20-DX

Máy xông mũi họng NE-C801KD

965,000 đ

Máy xông mũi họng NE-C801KD

OMRON ADAPTER AC 220V / 6VDC

170,000 đ

OMRON ADAPTER AC 220V / 6VDC

HEM-7320‎

2,040,000 đ

HEM-7320‎

HEM-7322

1,610,000 đ

HEM-7322

HEM-7130

980,000 đ

HEM-7130

HEM-7121

810,000 đ

HEM-7121