THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH >> MÁY ĐO HUYẾT ÁP BẮP TAY

OMRON ADAPTER AC 220V / 6VDC

170,000 đ

OMRON ADAPTER AC 220V / 6VDC

HEM-7320‎

2,040,000 đ

HEM-7320‎

HEM-7322

1,610,000 đ

HEM-7322

HEM-7130

980,000 đ

HEM-7130

HEM-7121

810,000 đ

HEM-7121

HEM-7120

670,000 đ

HEM-7120

HEM-8712

620,000 đ

HEM-8712

HEM-7280T

2,320,000 đ

HEM-7280T

Omron JPN1

1,320,000 đ

Omron JPN1