VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO >> GIẤY CÁC LOẠI

Giấy điện tim 6 cần

35,000 đ

Giấy điện tim 6 cần

Giấy siêu âm Sony màu UPC 110S

150,000 đ

Giấy siêu âm Sony màu UPC 110S

Giấy in nhiệt CT100 (50mm)

9,000 đ

Giấy in nhiệt CT100 (50mm)

Giấy điện tim 3 cần tập

18,000 đ

Giấy điện tim 3 cần tập