VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO >> BÔNG, BỘT, BƠM TIÊM

Bơm tiêm 3ml

65,000 đ

Bơm tiêm 3ml

Gạc miếng 30x30cm

6,000 đ

Gạc miếng 30x30cm

Gạc miếng 20x20cm

5,000 đ

Gạc miếng 20x20cm

Bột bó 10 cm x2,7 m

7,000 đ

Bột bó 10 cm x2,7 m

Bột bó 12cm x 2,7 m

8,500 đ

Bột bó 12cm x 2,7 m