VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO >> TEST, HÓA CHẤT SINH HÓA, ỐNG NGHIỆM

Đầu côn xanh

0 đ

Đầu côn xanh

Ông nghiệm Natri Citrat

0 đ

Ông nghiệm Natri Citrat

Ống nghiệm Heparin

0 đ

Ống nghiệm Heparin

Lọ đựng bệnh phẩm

0 đ

Lọ đựng bệnh phẩm

Lam kính TQ

20,000 đ

Lam kính TQ

Hoá chất sinh hoá CRP

380,000 đ

Hoá chất sinh hoá CRP

Ông nghiệm nhựa không nắp

0 đ

Ông nghiệm nhựa không nắp

Ống nghiệm thuỷ tinh máu

0 đ

Ống nghiệm thuỷ tinh máu

Ông nghiệm nhựa có nắp

0 đ

Ông nghiệm nhựa có nắp