THIẾT BỊ INOX BỆNH VIỆN >> GIƯỜNG

Giường khám bệnh sắt sơn tĩnh điện

0 đ

Giường khám bệnh sắt sơn tĩnh điện

Giường nhựa ABS nâng đầu

0 đ

Giường nhựa ABS nâng đầu

Giường 1 tay quay sắt sơn tĩnh điện

0 đ

Giường 1 tay quay sắt sơn tĩnh điện

Giường 2 tay quay sắt sơn tĩnh điện

0 đ

Giường 2 tay quay sắt sơn tĩnh điện

Giường điện đa năng

0 đ

Giường điện đa năng

Giường 3 tay quay sắt sơn tĩnh điện

0 đ

Giường 3 tay quay sắt sơn tĩnh điện

Ga giường bệnh nhân

0 đ

Ga giường bệnh nhân

Giường inox bệnh nhân 1 tay quay

0 đ

Giường inox bệnh nhân 1 tay quay

Xe đẩy cấp cứu

0 đ

Xe đẩy cấp cứu