VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO >> MỠ SIÊU ÂM, KY

Điện cực dán điện tim

Điện cực dán điện tim

Mã sản phẩm
DCDTIM
Loại sản phẩm
Xuất xứ
UK
Đơn vị tính:
Cuộn
Giá bán: 2,500 đ

Mã sản phẩm
DCDTIM
Loại sản phẩm
Xuất xứ
UK
Đơn vị tính:
Cuộn