VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO >> MỠ SIÊU ÂM, KY

K-Y Bôi trơn

K-Y Bôi trơn

Mã sản phẩm
KYBT
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Mỹ
Đơn vị tính:
Tuýp
Giá bán: 70,000 đ

Mã sản phẩm
KYBT
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Mỹ
Đơn vị tính:
Tuýp