MÁY MÓC THIẾT BỊ >> MÁY ĐIỆN TIM

Máy điện tim OSEN ECG-8310A

Máy điện tim OSEN ECG-8310A

Mã sản phẩm
MDT8310A
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Trung Quốc
Đơn vị tính:
Chiếc
Giá bán: 10,000,000 đ

Mã sản phẩm
MDT8310A
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Trung Quốc
Đơn vị tính:
Chiếc