VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO >> MỠ SIÊU ÂM, KY

Mỡ điện tim

Mỡ điện tim

Mã sản phẩm
MDTIM
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Đơn vị tính:
Cuộn
Giá bán: 45,000 đ

Mã sản phẩm
MDTIM
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Đơn vị tính:
Cuộn