VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO >> BÔNG, BỘT, BƠM TIÊM

Bột bó 12cm x 2,7 m

Bột bó 12cm x 2,7 m

Mã sản phẩm
BOTBO12x27
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Trung Quốc
 
 
 
Giá bán: 8,500 đ

Mã sản phẩm
BOTBO12x27
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Trung Quốc