THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH >> MÁY ĐO HUYẾT ÁP BẮP TAY

Huyết áp thuỷ ngân

Huyết áp thuỷ ngân

Mã sản phẩm
HATN
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Nhật Bản
Đơn vị tính:
Chiếc
 
 
Giá bán: 900,000 đ

Mã sản phẩm
HATN
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Nhật Bản
Đơn vị tính:
Chiếc