THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH >> MÁY XÔNG KHÍ DUNG

Máy xông mũi họng NE-C802

Máy xông mũi họng NE-C802

Mã sản phẩm
NE-C30
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Đơn vị tính:
Chiếc
Giá bán: 620,000 đ

Mã sản phẩm
NE-C30
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Đơn vị tính:
Chiếc