VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO >> VẬT TƯ X - Q

Tăng quang độ nhậy 400 konica (30x40)

Tăng quang độ nhậy 400 konica (30x40)

Mã sản phẩm
TQDN400(30X40)
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Nhật Bản
 
Giá bán: 2,700,000 đ

Mã sản phẩm
TQDN400(30X40)
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Nhật Bản